Заява про фіксування випадку булінгу

Завідувачу ДНЗ №29 «Ластівка»

Єрмоленко Л.О.

____________________________________________________________

ПІБ (від кого заява)

Вул.__________________________

Буд.__________ кв. _____________

Тел: _________________________

Електронна адреса _____________

ЗАЯВА

Я, ___________________________________________________________, повідомляю (інформую) про випадок булінгу (цькування), свідком якого я є, що стався _______________________ у (на) ________________________

(дата, час) (місце)

__________________________________________________________________

між ____________________________ та _______________________________,

а саме: (розгорнутий виклад фактів щодо виявлених випадків булінгу (цькування)_______________________________________________________

(в довільній формі викладаються докладно всі обставини) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прошу розглянути ситуацію, що склалася та прийняти відповідні управлінські рішення.

До заяви додаю фото та відеоматеріали (за наявності).

____________ ___________________

(дата) (підпис)

Заява про фіксування випадку булінгу