Пріоритетні завдання

На 2021 - 22 н.р

Завдання ДНЗ №29 на 2021 – 2022 н.р.

Реалізовуючи державну політику в галузі дошкільної освіти, пріоритетними в методичній роботі з педагогічними кадрами закладів дошкільної освіти міста у 2021/2022 навчальному році визначити завдання:

1. Для забезпечення якості дошкільної освіти діяльність педагогів спрямувати на освоєння нового змісту Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти)).

2. Формування мовленнєвої компетентності дошкільників розглядати як базисний компонент життєвої компетентності здобувачів дошкільної освіти. Планувати та реалізувати мовленнєві завдання в усіх формах життєдіяльності дошкільників. Створювати мовленнєві ситуації для формування культури українського мовлення та подолання у дітей мовних порушень.

3.Продовжувати роботу педагогічного колективу по реалізації авторської програми «Я – моральний: особистість дошкільника в сучасному світі» Л.В.Лохвицької впровадженням освітнього проекту «Інновації у формуванні ціннісних орієнтацій дошкільників».

4. Проводити просвітницьку роботу серед батьків щодо нового змісту Державного стандарту дошкільної освіти та завдань батьків, як учасників освітнього процесу, по формуванню ключових компетентностей, важливих для подальшого навчання дитини на наступних рівнях освіти.

4.Підвищувати рівень безпечної компетентності дітей дошкільного віку в умовах сучасного онлайн-простору.

5. Забезпечувати якісний рівень національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку формуванням знань на основі впровадження в освітній процес народно-прикладного мистецтва.