ХАССП (НАССР)

ХАССП

Положення

про робочу групу НАССР

у Дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) спеціального типу № 29 «Ластівка»

1.1. Робоча група по НАССР(далі - група НАССР) створюється в Дошкільному навчальному закладі спеціального типу № 29 «Ластівка» наказом керівника. Очолює групу НАССР вихователь-методист. Також до групи входить секретар.

1.2. Основним завданням групи НАССР є координування робіт з розробки, впровадження, підтримки в робочому стані Системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно до принципів НАССР.

1.3. Група НАССР здійснює свою роботу відповідно до Політики закладу освіти в області управління безпечністю харчової продукції, чинного законодавства України та цим Положенням.

1.4. До групи НАССР входять фахівці закладу, призначені наказом керівника.

1.5. Всі члени робочої групи повинні бути компетентними, мати відповідну освіту, професійну підготовку, навички і досвід роботи.

У функції групи НАССР входять:

2.1. Розробка, впровадження, і підтримка функціонування Системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно до принципів;

2.2. Підготовка необхідних внутрішніх положень, інструкцій, схем, форм і нормативів якісних показників, контроль за їх дотриманням.

2.3. Навчання працівників усіх напрямків принципам НАССР і вимогам основних нормативних документів, які регламентують діяльність закладу щодо забезпечення безпеки харчових продуктів.

2.4. Подання звітів керівництву про функціонування системи.

2.5. Прийняття рішень за результатами аналізу показників якості діяльності закладу та розробка заходів щодо запобігання робіт, які не відповідають встановленим вимогам.

2.6. Аналіз рекламації і претензії до якості продукції.

2.7. Виявлення причин, що викликають зміни якості продукції і розробка необхідних коригувальних і попереджуючих заходів.

2.8. Створення внутрішніх стандартів закладу з управління безпечністю харчової продукції.

2.9. Розробка методик і інструкцій з поточного контролю безпеки харчової продукції, виконуваних робіт і послуг в процесі виробництва продукції.

2.10. Вибудовування виробничих і управлінських процесів відповідно до принципів НАССР.

2.11. Прийняття рішень, заснованих на аналізі фактичних даних, інформації та взаємовигідних з постачальниками і замовниками умовах.

2.12. Розробка і підтримка в актуальному стані керівництва за безпечністю харчової продукції, а також документованих системних процедур закладу.

2.13. Постійне вдосконалення системи управління безпечністю харчових продуктів.

2.14. Підвищення свого рівня компетентності в галузі управління безпечністю харчової продукції.

2.15. Група НАССР повинна довести до відома всіх залучених в систему співробітників інформацію про:

 • продукцію або нову продукцію що виробляється;
 • сировинних матеріалах, інгредієнтах;
 • систему виробництва і обладнання;
 • виробничі приміщення, розташування обладнання;
 • програми санітарно-гігієнічних заходів;
 • зберігання;
 • рівень кваліфікації персоналу та/або розподілу відповідальності і наділення повноваженнями;
 • вимоги, встановлені законодавством і регулятивними органами;
 • небезпеки, що загрожують безпеці харчової продукції, і заходів з управління;
 • вимоги, встановлені споживачами;
 • скарги, в яких вказуються небезпеки, які загрожують безпеці харчової продукції;
 • інших умовах, що впливають на безпеку харчової продукції.

2.16. Група НАССР повинна проводити аналіз і оцінку небезпек через певні проміжки часу, щоб встановити, якими небезпеками слід управляти, і в якій мірі це необхідно для забезпечення безпеки харчової продукції, а також які комбінації заходів з управління для цього потрібні;

2.17. Група НАССР повинна оцінювати та вибирати відповідні комбінації заходів з управління, які дозволять запобігти, усунути або знизити до встановленого рівня небезпеки, які загрожують безпеці харчової продукції;

2.18. Група НАССР повинна ініціювати розробку, затвердження та актуалізацію документів системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно до принципів НАССР;

2.19. При виникненні надзвичайних ситуацій, Група НАССР повинна проводити оцінку продукції, що залишилася на харчоблоці, для запобігання її непередбаченому використанню.

2.20. Підсумки засідань Групи НАССР повинні бути задокументовані у вигляді записів (Протокол).

2.21. До функцій технічного секретаря входить:

 • організація засідань групи;
 • реєстрація членів групи на засіданнях;
 • ведення протоколів рішень, прийнятих групою НАССР.

3. ПРАВА

Група НАССР має право:

3.1. Здійснювати загальне керівництво розробкою, впровадженням та вдосконаленням системи управління безпечністю харчових продуктів у відповідність з принципами НАССР.

3.2. Вносити зміни, поправки в документацію НАССР, контролювати роботу всіх напрямків на предмет відповідності цілям і Політиці в області безпеки харчової продукції.

3.3. Приймати рішення за всіма виявленими недоліками в виробничий діяльності, пропонувати і вживати заходів щодо їх усунення.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Робоча група з безпеки харчової продукції несе відповідальність за:

4.1. Неналежне виконання або невиконання своїх обов'язків, передбачених цим Положенням, в межах визначених чинним трудовим законодавством України;

4.2. Недотримання вимог чинного законодавства в галузі безпеки харчової продукції.