Цивільний захист

ЦЗ

Про організацію і ведення

цивільного захисту в ДНЗ

На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, Постанови КМУ від 09 січня 2014 №11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», Постанови КМУ від 26 червня 2013 №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», наказу МОН України від 21.11.2016 №1400 «Про затвердження положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту», з метою забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, здійснення організаційних заходів для захисту учасників освітнього процесу, навчання їх діям у разі загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж

НАКАЗУЮ:

 1. Створити систему цивільного захисту у ЗДО.
 2. Керівництво залишаю за собою.
 3. До органів управління системи цивільного захисту включити:
 • вихователя-методиста - посадову особу з цивільного захисту;
 • комісію з питань надзвичайних ситуацій із завданнями і у складі, визначеному Положенням про комісію з питань НС закладу;
 • відповідального з питань евакуації

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

 1. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Дніпропетровської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та цим Положенням.
 2. Основними завданнями комісії є:
 • координація дій, сил та засобів системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у разі виникнення надзвичайної ситуації або виявлення загрози її виникнення, а також під час реагування на зазначену ситуацію;
 • організація першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня;
 • участь у здійсненні заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;
 • планування роботи з розгляду питань, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
 1. Комісія у режимі повсякденної діяльності відповідно до покладених на неї завдань:
  1. Здійснює координацію діяльності розроблення і виконання цільових програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;
  2. Розглядає питання щодо:
 • запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;
 • створення і використання запасів матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення заходів стосовно запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,
 • забезпечення функціонування локальних систем оповіщення та інформування населення, територіальної системи централізованого оповіщення;
 • Міська комісія здійснює методичне керівництво та контроль за роботою об’єктових комісій з питань надзвичайних ситуацій.
 1. Комісія у режимі підвищеної готовності відповідно до покладених на неї завдань:
  1. Забезпечує координацію діяльності щодо здійснення попереджувальних і першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації;
  2. Забезпечує приведення у готовність до дій у режимі надзвичайної ситуації, сил та засобів системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;
  3. . Організовує першочергові підготовчі заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня, вирішення питань стосовно всебічного забезпечення вихованців та їх батьків, працівників, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги;
 2. Комісія має право:
  1. Залучати до участі у своїй роботі в разі необхідності представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об’єктів,