Психолого-педагогічна консультація

ППК

ПОЛОЖЕННЯ

щодо порядку створення і організації роботи психолого–педагогічної консультації (ППК) Дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу № 29 «Ластівка» ЧМР

1. Психолого-педагогічна консультація (далі – ППК) є однією із форм взаємодії спеціалістів ДНЗ щодо забезпечення об’єднаних зусиль для психолого – педагогічного супроводу дітей, з особливими освітніми потребами.

2. ППк може створений на базі ДНЗ, наказом завідувача дошкільного навчального закладу.

3. Загальне керівництво ППк здійснюється завідувач дошкільного навчального закладу.

4. ППк ДНЗ № 29 «Ластівка» у своїй діяльності керується Статутом закладу, затвердженим керівником Порядком створення і організації роботи ППк.

5. До складу консиліуму входять:

- завідувач ДНЗ,

- вихователь-методист,

- практичний психолог,

- вчитель – логопед,

- медична сестра,

- вихователь, який представляє дитину на ППк.

6. Метою ППк є забезпечення корекційного психолого –педагогічного супроводу дітей, з особливими освітніми потребами, виходячи із реальних можливостей освітнього закладу, вікових та індивідуальних особливостей, стану соматичного і нервово – психічного здоров’я дітей дошкільного віку.

7. Завданнями ППк освітнього закладу є:

- раннє виявлення дітей (з перших днів перебування у закладі) з порушеннями психофізичного розвитку;

- психолого – педагогічне вивчення, оцінка труднощів та потенційних можливостей психічного розвитку таких дітей. Вивчення їхніх особливих освітніх потреб, надання рекомендацій щодо змісту, форм і методів навчання, корекційно – розвиткової роботи з урахуванням навчально – пізнавальної діяльності та розладів поведінки;

- співпраця з міським інклюзивно-ресурсним центром (ІРЦ), міським центром практичної психології та соціальної роботи;

- консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогічних працівників, інших учасників освітнього процесу з питань вибору можливих форм і методів навчання для дітей з розладами поведінки;

- підготовка та ведення документації ППк, яка відображає актуальний розвиток дитини, динаміку її стану, рівень навчальних досягнень.

8. Спеціалісти, які включені до складу ППк, виконують роботу в межах свого робочого часу під час психолого–педагогічного вивчення дітей з відхиленнями в розвитку.

9. Психолого–педагогічне вивчення дитини спеціалістами ППк здійснюється з ініціативи батьків (осіб, які їх заміняють) або педагогічних працівників ДНЗ, зі згоди батьків (осіб, які їх заміняють).

10. Вивчення дитини кожним спеціалістом ППк здійснюється індивідуально з урахуванням вікового психофізичного навантаження дитини.

11. На основі даних психолого – педагогічного вивчення дитини кожним спеціалістом ППк робиться висновок про характер відхилень у її розвитку, розробляються рекомендації. На засіданні ППк приймається колегіальне рішення з відповідними узагальнюючими рекомендаціями про індивідуальний навчальний план, навчання і виховання дитини з урахуванням її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей. Засідання ППк обов’язково протоколюється і підписується членами ППк. Засідання ППк здійснюється в присутності батьків (осіб, які їх замінюють) дитини.

12. При відсутності в даному навчальному закладі умов, адекватних індивідуальним особливостям дитини, а також при необхідності більш поглибленого психолого – педагогічного вивчення дитини, ППк може рекомендувати батькам (особам, які їх заміняють) звернутись у ІРЦ.

13. Засідання ППк поділяються на планові, позапланові, вони проводяться під керівництвом голови консиліуму – керівника закладу.

14. Періодичність проведення ППк визначається реальним запитом навчального закладу, направленого на комплексне і всебічне вивчення проблем дітей із порушеннями психофізичного розвитку.

15. Голова ППк ставить до відома батьків (осіб, які їх замінюють) і спеціалістів ППк необхідність обговорення проблем дитини і організовує підготовку і проведення засідання ППк.

16. Висновок спеціалістів ППк із відповідними рекомендаціями (без зазначення медичного діагнозу) доводяться до відома батьків (особам, які їх замінюють) у доступній для розуміння формі, запропоновані рекомендації реалізуються тільки з їх згоди.

18. Під час направлення дитини для обстеження в ІРЦ, висновок ППк видається на руки батькам (особам, які їх замінюють).

У інші установи і заклади висновок спеціалістів ППк направляється тільки за офіційним запитом.

Висновок ППк навчального закладу має рекомендаційний характер.

19. На ППк ведеться така документація:

- журнал обліку обстежених дітей (№ п/п, ПІП, рік народження, група, домашня адреса, ким направлена дитина, дата прийому на ППк, хто присутній з батьків);

- картка розвитку вихованця ДНЗ (№ п/п, ПІП дитини, дата народження, група, характеристика проблеми дитини, дата проведення ППк, висновок із рекомендаціями ППк, результати психолого–педагогічного вивчення дитини після наданої корекційно-педагогічної допомоги;

- книга протоколів засідання ППк.

20. Документацію ППк веде працівник закладу, якого визначає керівник.