КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ « Основні завдання і вимоги до організації предметно-розвиткового середовища»

педагоги

Підготувала вихователь: Білинська О.Л.

м. Черкаси 2021

Особливості організації освітнього середовища в ЗДО.

Освітнє середовище – це сукупність спеціальних,матеріальних і духовних умов за рахунок активізації та взаємодії педагога та дошкільника.

  • Освітнє середовище,як складова освітнього простору дошкільного процесу.
  • Модель освітнього простору, педагогічного проектування.
  • Освітнє середовище груп з різним режимом перебування дітей та особливості планування освітнього процесу в них.

Освітній простір складається з таких КОМПОНЕНТІВ.

1.Взаємодія з різними освітніми інститутами,соціальними партнерами і учасниками освітнього процесу.

2.Предметно – розвивальне середовище.

Обєктами освітнього процесу є – вихованість,навченість дітей,підвищення компетентності,майстерності вихователя.

Освітнє середовище – це спеціально створене предметне і соціокультурне оточення дитини, що включає різні види умов і засобів здобуття освіти.

До основних видів освітнього середовища належить:

  • ігрове середовище,
  • предметно – розвивальне середовище,
  • інформаційно – освітнє середовище.

Принципи оцінювання освітнього середовища.

1.Врахувати вік вихованців.

2.Розвивальна спрямованість-вибір найбільш орієнтованих занять. Орієнтування на особистісний підхід і творчий розвиток дітей.

3.Розширення і вдосконалення, урізноманітнення умов розвитку. Максимальне збагачення діяльності дитини, задоволення потреб її розвитку.

4.Поєднання різних видів діяльності (гра,навчальна,пізновальна) поєднання різних форм.

5.Наступне правило-функціональності,відповідати вимогам освітнього процесу.

6.Правило-культуровідповілальності, звязок з реальним життям.

7.Діалог і співпраця-сприяти стілкуванню і співпраці (спільна мова разом).

8.Дінамічності-вдосконалення,змінення.

9.Активності-спонукання до активного розвидку.

10.Емоційного комфорту-ознайомити з середовищем(вільний доступ),(вчити правилам ігор).

11.Естетичний-краса,охайність.

середовище

Критерії оцінювання освітнього середовища закладу освіти.

1.Приміщення та територія ДНЗ повинні бути безпечними та комфортними для навчання та праці.

2.ДНЗ забезпечений приміщенням з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми.

3.Всі працівники закладу освіти ознайомлені з вимогами охорони праці,безпеки життєдіяльності,правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх. З вихованцями проводяться заняття на вище сказані розділи охорони життя.

4.Всі працівники закладу освіти ознайомлені з правилами поведінки в разі нещасного випадку з вихованцями освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях.

5.У ДНЗ створюються умови для харчування.

6.У закладу освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет для працівників закладу освіти.

А з вихованцями проводиться дозоване перебування з інноваційними технологіями,щоб не нашкодити дитині.

7.У закладу освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції вихованців освіти до освітнього процесу,та професійної адаптації працівників.

8.Заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь – яким проявам дискримінації,боулінгу в закладі.

9.Правила поведінки працівників освітнього закладу забезпечують дотримання етичних норм,повагу до гідності, прав і свободи людини.

10.Приміщення та територія закладу освіти облаштовується з урахуванням принципів сучасного дизайну та розумного пристосування.

11.Освітнє середовище сприяє і мотивує вихованців д/с. оволодіти уміннями і навичками здорового способу життя.

12.У ДНЗ створено простір соціально – культурної комунікації (музична зала,спортивна зала,психологічний кабінет).

облаштування

Правила оцінювання освітнього середовища закладу освіти.

1.Забезпечення комфортних і безпечних умов виховання, навчання, праці.

2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

3.Формування освітньо-розвивального простору враховуючи вікові особливості дитини.

Далі ми поговоримо чим відрізняється освітній простір від освітнього середовища. Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, перегляньте нижче наведену картинку.

умови