Методична робота

Методична робота в дитячому садочку – це комплексний процес, у ході якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам роботи з дітьми. Методична робота з педагогічними кадрами проводиться на високому рівні, використовуються різноманітні форми та методи роботи з вихователями та учителями - логопедами з метою підвищення їх педагогічної майстерності.

Правило кожного педагога — з перших хвилин перебування дитини в дошкільному закладі оточити її увагою, теплом, цінувати її уподобання, прагнення.

Увага і повага до дитини, турбота про її розвиток, здібності, особистісні якості, нахили – найважливіше у роботі нашого дошкільного закладу.

ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ

- організація роботи щодо впровадження Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина", програм Ю. В. Рібцун "Корекційна робота", Державного стандарту дошкільної освіти в Україні - Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція 2012 р) і парціальної Програми з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі";

- розробка рекомендацій по створенню предметно - ігрового середовища за всіма видами дитячої дільності;

- узагальнення перспективного досвіду педагогів;

- надання методичної допомоги працівникам дошкільного закладу.

Методична робота

в дошкільному навчальному закладі відповідає наступним правилам:

- організована нестандартно, яскраво, жваво, цікаво, з урахуванням індивідуальних запитів і можливостей педагогів;

- приносить педагогам відчутну практичну допомогу, тобто має безпосередній вихід;

- позначається на рівні підготовленості вихованців;

- задовольняє духовні, естетичні, моральні та інші запити педагога;

- постійно користується увагою адміністрації: стимулюється, контролюється, враховується при підбитті підсумків;

- створює умови для виникнення людських контактів і творчого спілкування з колегами, об’єднує спрямованістю до загальної мети.

Мета методичної роботи:

Удосконалення системи безперервної освіти педагогічних кадрів, вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності, організація моніторингу якості освіти відповідно до Державних стандартів, запровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу.

Напрямки методичної робти:

- підвищення соціально-психологічної культури педагогічних кадрів;

- удосконалення педагогічної майстерності;

- сприяння в опануванні світової та національної, мовної й побутової культури;

- розвиток спеціальних умінь і навичок.

Принципи методичної роботи:

- педагогічна співпраця з педагогом;

- робота в режимі довіри, доброзичливості;

- творча атмосфера, стимулювання творчої активності;

- принцип допоміжно-регулювального контролю;

- надання педагогам права вибору;

- системність методичних заходів;

- випереджуючий характер методичної роботи;

- систематична допомога.

Зміст методичної роботи реалізується

через такі форми роботи:


Колективні:

- інструктивно-методичні наради;

- педагогічні ради;

- педагогічні читання;

- теоретичні семінари;

- семінари-практикуми;

- колективні перегляди освітнього процесу.

Групові:

- методичні об'єднання вихователів та учителів - логопедів;

- робота творчих груп;

- консультації

Індивідуальні:

- наставництво;

- самоосвіта;

- взаємовідвідування;

- робота над проблемними питаннями;

- атестація